Jak przygotować wartościową kiszonkę?

Kiszonka uznawana jest za najważniejszą paszę objętościową wykorzystywaną do żywienia bydła mlecznego oraz opasów. Może być z przygotowywana z różnych surowców, jednak najbardziej popularnym jest kukurydza lub podsuszona biomasa pozyskiwana z użytków zielonych użytkowanych kośnie. Wartość energetyczna kiszonki zależy od jakości surowca, staranności jego zagęszczania oraz aplikacji zakiszacza.

Zakiszacz — co to takiego?

Zakiszacz do kiszonki to preparat mikrobiologiczny zawierający konsorcjum szczepów bakterii kwasu mlekowego, których zadaniem jest zwiększenie wydajności i stabilności procesu zakiszania. Zakiszacz do kiszonki Silomox jest uniwersalny i może być stosowany podczas przygotowania kiszonki praktycznie z każdego surowca: kukurydzy, roślin motylkowych, podsuszonych traw, czy biomasy zbóż. 

Bakterie zwarte w preparacie przed aplikacją podczas formowania pryzmy, zagęszczania biomasy w rękawie lub owijania balotów folią, wymagają z reguły wcześniejszego przygotowania. Jest to bardzo ważny proces i należy przeprowadzić go zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie produktu. Pozwoli to na szybkie i stabilne działanie bakterii bezpośrednio po zastosowaniu i zagęszczeniu.

Kiszonka z kukurydzy, na co zwrócić uwagę

Kiszonka z kukurydzy jest zdecydowanie najbardziej popularną paszą objętościową wykorzystywana w żywienie bydła mlecznego i opasów. Jej jakość w dużej mierze zależy od surowca, z którego jest zrobiona. Optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę wyznacza linia mleczna, która powinna przebiegać w połowie ziarniaka. Taki układ linii mlecznej "informuje" o tym, że stosunek skrobi szklistej do mączystej jest 50:50.

Właściwe zagęszczenie biomasy z kukurydzy możliwe jest tylko wtedy, gdy jest ona odpowiednio rozdrobniona oraz ma właściwą wilgotność. Zbyt suchy surowiec jest trudny w zagęszczeniu, a tym samym utrzymaniu warunków beztlenowych.

Dlaczego warto stosować zakiszacz?

Zakiszacz do kiszonki dostarcza do zagęszczanego surowca pożądane i optymalnie dobrane bakterie kwasu mlekowego, które w warunkach beztlenowych szybko kolonizują całą objętości paszy. Dodatek Silomax jest impulsem do przyspieszenia procesu zakiszania, oprócz tego wpływa również na:

  • obniża i stabilizuje pH kiszonki, które dla kukurydzy powinno być na poziomie 3,8-4,2, a dla kiszonki z traw nieco wyższe, 4,5-5,7
  • nadaje odpowiednie tempo rozwoju korzystnych bakterii i hamuje rozwój pleśni oraz grzybów zmniejszających strawność i smakowitość
  • stabilizuje proces fermentacji kwasu mlekowego, przez co kiszonka szybciej osiąga wysokie parametry jakościowe i można ją wykorzystać do żywienia zwierząt
  • zwiększa strawność kiszonki, przez co jest chętniej pobierana przez przeżuwacze
  • zmniejsza ryzyko wtórnej fermentacji po otwarciu pryzmy

Silomax — uniwersalny zakiszacz do kiszonki

W internetowym sklepie rolniczym dostępny jest Silomax, preparta mikrobiologiczny zawierający bakterie kwasu mlekowego, który może być stosowany podczas przygotowania kiszonki z każdego surowca.

Preparat ma dobrą wydajność, ponieważ jedno opakowanie, o wadze 500g, wystarczy do przygotowania kiszonki z 50 ton surowca.